Yunan Mitolojisi: Yaradılış Hikayesi

 

 

Başlangıçta henüz başka hiçbir şey yokken Kaos (boşluk,düzensizlik) vardı.

 

 

 

 

 

Ve sonra sırasıyla Erobos(Karanlık),var olan 2. Varlıktır, erildir.

 

 

 

 

 

 

Nyx (Gece), var olan 3. Varlıktır. Gündüz’ün ve İntikam’ın annesidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Eros (Aşk), var olan 4. Varlıktır, erildir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tartaros (Cehennem), 5. Varlıktır,erildir. Uranüs kendi çocuklarını buraya hapsedecektir.

 

Tartaros’un ışığa bakan bir görüntü

 

 

 

 

Gaia (Toprak) oldu.

Gaia, Uranüs (Gök)’ü doğurdu,onu kendisine eşit tuttu. Uranüs evrenin tahtına oturdu. Gaia ve Uranüs pekçok ölümsüzün atası oldular. İlk çocukları 100 kollu Hekatonkheirler  idi. Bu devler çok kudretliydiler.Uranüs bu çocukların gücünden korktu onları bağlayıp yeryüzünün derinliklerine hükümdarının adıyla anılan bölgeye Tartaros’a attı. Gaia kocasına karşı gelemedi. Ancak çocuklarını unutmayacaktı.

 

 

 

 

 

 

 

Bir Kiklop heykeli

Çocukları tek gözlü Kikloplar idi. Bu çocuklar çok çirkindiler. Uranüs bu çocuklardan tiksindi. Onları da tıpkı ağabeyleri gibi Tartaros’a fırlattı. Gaia bu sefer de Uranüs’e karşı gelemedi ancak intikam yemini etti, kocası yaptıklarının bedelini ödeyecekti.

Gaia ve Uranüs’ün son çocukları 6 kız (Titanidler) ve 6 oğlan (Titanlar) idi.

 

 

PHOBE; Gizem,karanlık,kehanet Titanı. Koios’tan Leto (Işık) ve Asteria (Yıldız) ve Zeus’tan 3 Kehanet Tanrıçasını doğurmuştur.

Phobe bazen ay ile de ilişkilendirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 OKENAOS; Okyanus ve denizler Titanı ( İlk yıllarında bu titan Ege Denizi’nin dışındaki tüm denizlere hükmederdi, ancak Yunanlar Akdeniz ve Marmara’ya alıştığı zaman Okenaos bu denizlerin ötesinde ki okyanuslar ile ilişkilendirildi, Akdeniz,Ege gibi iç denizlere ise Poseidon hükmetmeye başlamıştır. ) ayrıca karısı Tethys ile birlikteliğinden Doğa Perileri doğmuştur.

Okenaos ve Tethys temsili

TETHYS; Irmaklar Tanrıçasıdır ( Aslında bir Titan olmasına rağmen Tanrıça olarak geçer ) , Doğa Perileri ile Truva kahramanı Aşil’in annesidir.

 

 

THEİA; Görüntü ve değerli taşlar Titanı, kocası Hyperion’dan, Helios(Güneş), Selene(Ay), Eos(Şafak) doğmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

MNEMOSYNE; Hafıza,hatıra Titanı, Zeus ile birlikteliğinden 9 İlham Perisi” Calliope– Epik şiir, Clio-Tarih, Erato-Aşk şiiri, Terpsikhore-Dans, Euterpe-Müzik, Urania-Astronomi, Polyhymnia-İlahiler,Melpomene-Tragedya, Thaila- Komedi” oluşmuştur.

Lethe Nehri‘nde( Yeraltındaki hafıza kaybettiren nehir ) hafızasını kaybedenlerin hafızalarını geri kazanmak için suyundan içtiği Hafıza Nehri’ne de Mnemosyne’nin adı verilmiştir.

Dişil Titan Mnemosyne’nin bir tasviri

 

 

 

 

 

IAPETUS; Ölümsüzlüğün ve Batı’nın Titanı, Prometheus ve Atlas’ın babası

Iapetus’un kelime anlamı yaklaşık olarak “Saplayan” dır.

 

 

 

 

 

 HYPERİON; Işığın ve Doğu’nun Titanı, Theia’nın kocası

Fantastik bir Hyperion çizimi

 

 

 

 

 

 

 

KOİOS; Aklın ve Kuzey’in Titanı, karısı Phobe’dir.

KRİOS; Savaşın,barışın,Güney’in Titanı, Eurybia’dan( Pontus ve Gaia’nın bir kızı ) Pallas, Perses ve Astraios gibi güçlü Titan çocukları olur.

Krios’un boynuzlu bir miğferi vardir, ancak onun dış görünüşü hakkında fazla bilgimiz yoktur.

 

 

 

 

 

 THEMİS; Adalet ve düzen Titanıdır. Tanrı Zeus’tan çocukları olmuştur. Modern hukuk figürü Themis’tir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 RHEA; Aile Titanı, Tanrıların Anası. Zeus dışındaki tüm çocuklarını Kronos midesinde tutsak etmiş, Rhea yanlızca Zeus’u koruyabilimiştir.

Rhea,Kronos’a bebeğini veriyor.

KRONOS; Zaman Titanı ve Titan Kral,4 kardeşi ile (Krios,Hyperion,Koios,Iapetus) annesinin verdiği Çakmaktaşından orakla babası Uranüs’ü öldürüp tahta geçmiştir. Tahta geçtikten sonra, saltanat korkusu ile 3 kızını ve 2 oğlunu midesinde tutsak etmiştir ancak ondan gizlice kaçan en küçük oğlu kardeşlerini kurtarıp tahta geçmiştir.

Bu çocuklar yeterince büyüdüklerinde Gaia, Cehennem’e atılan çocuklarının intikamını almak için Titanları ve Titanidleri babalarına,ve evrenin kralına, karşı ayaklandırmak istedi. Ama çocukları babalarından çok korkuyorlardı, yanlızca en küçük oğlan Kronos annesine ağabeylerinin intikamını alacağını söyledi. Gaia çakmaktaşından yapılma bir tırpan verdi  bu cesur çocuğa. Kronos, 4 kardeşini kendisine yardım etmeleri karşılığında dünyanın 4 yanını vaad ederek ikna etti.

Kronos’un 4 kardeşi Hyperion,Iapetus,Koios ve Krios, Uranüs’ün kollarını ve bacaklarını tuttular. Kronos ise elindeki çakmaktaşından tırpan ile önce babasının cinsel organını kesti(daha sonra cinsel organın kesilmesi sonucu sızan kan denize döküldü ve böylece güzellik tanrıçası Afrodit doğdu.) ardından da bitirici darbeyi yapıp babasını öldürüp evrenin kralı oldu.

Gaia, oğlu tahta çıkıp 4 kardeşini ödüllendirdikten sonra Kronos’un yanına geldi ve ondan sözünü tutup ağabeylerini Tartaros’tan kurtarmasını istedi. Kronos Tartaros’a inince orada ağabeylerini gördü bağlarını çözmüşlerdi, Kronos da tıpkı babası gibi onlardan hem korktu hem tiksindi, bu yüzden onları kurtarmak yerine Tartaros’tan kaçmasınlar diye başlarına gardiyan koydu canavar Kampe’yi.

Titanlar hükmetmeye başladılar ve birbirlerini eş olarak aldılar, bu birleşmelerden 2. Kuşak titanlar meydana geldi. Bunlardan en önemlileri:

Helios; Güneş Titanı(Tanrısı olarak da geçer), Büyücü Tanrıça Kirke’nin babasıdır.

Selene; Ay Titanı(Tanrıçası olarak da geçer), Helios ve Eos’un ablası

Eos; Şafak Titanı (Tanrıçası olarak da geçer) 4 Rüzgar’ın annesidir.

Prometheus; Düzenbazlık Titanı, kahindir. Bazı metinlere göre insanları yaratmış ve onlara uygarlık ateşini vermiştir. Bu nedenle Zeus tarafından cezalandırılır.

 Prometheus’un cezası hergün bir kartal tarafından bağırsaklarının yenmesi imiş.

Atlas; Prometheus’un kardeşidir. Zeus tarafından Gök kubbeyi taşımak ile cezalandırılır ( Çünkü Atlas Titan-Tanrı savaşında Titanlar ile savaşmıştı ).

 

 

 

 

Leto; Şifa Titanı, Zeus’tan Artemis ve Apollon adlı iki çocuğu olur. Leto ve çocuk Artemis ile Apollon Kronos’un sözünü tutmaması  Gaia’yı çok öfkelendirdi.Ve bir kehanette bulundu oğluna ‘Sen de tıpkı baban gibi kendi oğlun tarafından tahttan indirileceksin’ bu kehaneti duyan Kronos dehşete kapıldı çünkü kardeşi ve karısı olan Rhea o anda hamileydi. Bir müddet sonra bebek doğdu, Kronos kehaneti umursamıyordu çünkü bebek çok masumdu. Ancak bebeği henüz kucağına almışken kehanet kulaklarında çınladı ve Kronos bebeği telaşla yuttu.Bebeği midesinde saklamaktı amacı.

Rhea’nın gözü önünde olmuştu tüm bunlar ilk çocuğu öz babası tarafından yutulmuştu ancak o hiçbir şey yapamadı tıpkı annesi Gaia gibi o da kocasına itaat etti.Ancak kalbi diğer çocukları için korku ile doldu. Kronos ve Rhea’nın bir çocuğu daha oldu, Kronos çocuğu öyle bir şefkatle kucakladı ki Rhea onun çocuklarına bir zarar veremeyeceğini düşündü,ancak kehanet Kronos’un kulaklarında çınladığında Kronos yine panikle bebeği yuttu ve şöyle dedi’Çocuğu tahtından, kaderi kehanetinden alıkoydum’ bu böyle 3 çocukla daha devam etti. Rhea 6. çocuğa hamile iken, çocuğunu Kronos’tan korumak için annesi Gaia’dan yardım istedi. Gaia, Kiklopları ve Hekatonkheirleri Tartaros’tan kurtarmak için yeni bir plan yaptı. Rhea’ya doğumunu Girit Adasında yapmasını ve Kronos’un bebeği havada,karada,denizde bulamaması için bebeği ağaca asmasını söyledi. Bebek doğduğunda,onu doğa perilerine emanet etmesini ardından da saraya giderken bir taşı kundağa sarıp Kronos’a bebeği olarak vermesini gerektiğini anlatlattı böylece kocası bebeğinin kayıp olduğunu anlamayacaktı. Rhea annesinin öğütlerini dinledi ve tek tek yerine getirdi. Saraya ulaştığında içi korku ile doluydu, kocası taşı farkedebilirdi. Kronos kundağa sarılı taşı aldı ve daha yüzünü açmadan kehanet kulaklarında çınladı ve taşı tıpkı bebekler gibi yuttu ve son kez’Çocuğu tahtından, kaderi kehanetinden alıkoydum’ dedi. Rhea rahatlamıştı son çocuğu kurtulmuştu.

Doğa perileri Zeus’u büyüttüler. Gaia ve Rhea ise arada sırada gelip çocuğa canavar babası ile ilgili hikayler anlatıp, onun alması gereken intikama hazırlıyorlardı. Uzun bir zaman sonra Gaia ve Rhea, Zeus’un yeterince büyüdüğünü düşünüp artık babasına  karşı ayaklanmasının vakti geldiğini söylediler genç tanrıya. Rhea ve Gaia Zeus’a planlarını anlattılar.

Rhea saraya döndü ve kral kocasına güzel tadımlı bir içki sundu. Kronos içkiyi oldukça beğendi ve bir kadeh daha istedi, Rhea’nın bir el işareti ile genç bir adam Kronos’a bir kadeh verdi Kronos içkiyi zevkle tek dikişte içti. Sonrasında midesi bulanmaya başladı ve genç adamı daha önce sarayda hiç görmediğini farketti. Karısına dönüp ‘Kim bu genç? İlk içki ile ikincisi farklı mıydı?’ bu sözlerin hemen ardından önce kayayı yarı yetişkin haldeki Posedion,Hades,Hera,Demeter ve ilk çocukları Hestia’yı kustu.  Ve Rhea, Kronos’a bakıp ‘Bu Zeus, senin oğlun o ! ve varisin !’ Genç tanrılar ve tanrıçalar saraydan kaçtılar zira henüz savaşa hazır değillerdi.

Titanlarla savaşan 1. Kuşak tanrılar ve tanrıçalar şunlardır;

Bir Hestia tasviri

 

 

 

 

 

HESTİA; Kardeşlerin en yaşlısı, Ateşin Hanımıdır. Bekaret yemini eden ilk tanrıçadır. Aile ve Ocak Tanrıçasıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMETER; Bereket ve Tarım Tanrıçası, Zeus’tan Persephone’yi doğurmuştur.

Bahar’ın gelişi ona ve kızı Persephone’ye bağlıdır (Persephone yılın altı ayı yeraltındaki Hades ile iken kış ve sonbahar, diğer altı ay yeryüzünde annesi Demeter ile iken yaz ve ilkbahar mevsimi yaşanır)

 

 

 

 

 

 HERA; Evlilik Tanrıçası, Ailelerin Kutsayıcısı, Tanrıların Kraliçesi.Kocası Zeus’tan Savaş Tanrısı Ares ve kendi başına Demircilik Tanrısı Hephaistos’u doğurmuştur.

Bazı uzmanlar Hera’nın, Mısır Ana Tanrıçası İsis’ten uyarlandığını söyler.

 

 

 

 

 

 

 HADES; Yeraltının ve Ölülerin Kralı, Gölgelerin Efendisi’dir. Çiçek ve Bahar Tanrıçası Persephone’yi kaçırdığından dolayı mevsimler oluşmuştur.

Tanrı Hades, Yeraltının 3 Başlı Bekçi Köpeği Kerberos ile beraber

 

 

 

 

 POSEİDON; Denizlerin ve Sualtı’nın Kralı ve Deprem Tanrısıdır. Bakirelik yemini vermiş güzel bir kız olan Medusa onun yüzünden canavara dönüşür.

Poseidon tapınma sıralamasında 2. olarak gelir.

 

 

 

 

 

ZEUS; Tanrıların Kralı, Gökyüzünün Hakimi, Şimşeklerin Tanrısı, Ölümlülerin Babası’dır. Sulanmadığı Tanrıça, dişil Titan ve ya ölümlü kadın yok denecek kadar azdır.

10 yıl boyunca Tanrılar ve Tanrıçalar, Titanlara karşı savaştılar ancak her iki taraf da birbirine denkti (çünkü Titanların pekçoğu tarafsız kalmıştı). Gaia, Tartaros’a düşen çocuklarını kurtarmak ve torunları olan tanrılara yardım etmek için Zeus’a amcalarından bahsetti. Zeus ve kardeşleri Tartaros’a indiler, canavar Kampe’yi öldürüp Kiklopları ve Hekatonkheirleri kurtardılar. Kikloplar, Tartaros’ta demirciliği öğrendikleri için onları kurtaran tanrılara hediyeler verdiler. Zeus’a ilk şimşeği, Poseidon’a 3 dişli yabayı ve Hades’e görünmezlik miğferini sundular. Tanrılar, yeni silahları ve 100 kollu Hekatonkheirler ile Titanları mağlup ettiler.

Tanrılar başa geçtiklerinde ilkin Titanları cezalandırdılar; Atlas’ı gökkubeyi taşımakla dünyanın 4 yanını yöneten Titanları ve Kronos gibi pekçok titanı Tartaros’a hapsettiler.

Ardından da dünyayı aralarında paylaştılar tanrılar; Zeus Gökyüzünü, Poseidon Denizleri ,Hades ise Yeraltının yönetimini aldı. Ve böylece Tanrıların çağı başladı. Tanrılar’ın çağı başladığında tanrıların da kendi çocukları oldu. Ve bunlar 2. Kuşak tanrılar oldular, bunlardan bazıları;

Athena; Zeus ve Metis’in kızı, Bilgelik ve Strateji Tanrıçası. Zeus, Metis hamile iken onu yuttuğu için Athena, Zeus’un kafasından dışarı yetişkin bir halde çıktı (Zeus babası Kronos’tan çocuklarını yutmak ile ilgili bir şeyler öğrenmeliydi ama öğrenmemişti).

 

 

 

 

 

 Hephaistos; Hera’nın tek başına dünyaya getirdiği Demircilik ve ateş Tanrısı.

 

 

 

 

 

 

 

 

Artemis; Zeus ve Leto’nun kızı, Avcılık ve Ay Tanrıçası( Ay Tanrıçalığını Selene’den almıştır. )

 

 

 

 

 Hermes; Zeus ve Maia(Atlas’ın kızlarından biri)’nın oğlu olan Habercilik,hırsızlık,yolculuk Tanrısı

 

 

 

 

 

 

 

 Apollon; Zeus ve Leto’nun oğlu, Şiir, sağlık,okçuluk ve Güneş Tanrısı( Güneş Tanrılığını Helios’tan almıştır. )

 

 

 

 

 

 

 

 

Dionysos; Zeus ve Semele’nin(Ölümlü) oğlu, Şarap ve eğlence Tanrısı.

 

 

 

 

 

 

 Ares; Zeus ve Hera’nın oğlu, Savaş Tanrısı

 

 

 

 

 

 

 

 Hebe; Zeus ve Hera’nın kızı,Gençlik Tanrıçası

 

 

 

 

 

 

 

Persephone; Zeus ve Demeter’in kızı olan, Bahar ve çiçek Tanrıçası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amphitrite; Okenaos ve Tethys’in kızı ve Deniz dibi Tanrıçası, Poseidon’un eşi

 

 

 

 

 

 

 

BONUS: Aphroditrite; Güzellik ve cinsellik Tanrıçası, Uranüs’ün ölürken okyanusa dökülen kanından oluşmuştur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynakça

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir