Erken Dünya Şartlarında RNA Oluşumu

Çeviren- Bilge Dal

Düzenleme: Taha Berk Arslan

Dünyadaki hayatı başlatan moleküler dansta, RNA çok önemli bir rol oynuyor. DNA gibi genetik bilgi depolayabilen ve proteinler gibi kimyasal reaksiyonları hızlandırabilen o molekülün kökeni hala bir gizem. Son günlerde bir araştırma ekibi, erken Dünya’da bulunması çok olası olan basit başlangıç materyallerinin RNA’nın kimyasal yapıtaşlarını üretebileceğini gösterdiler. Bu yapıtaşları (sitozin, urasil, adenin ve guanin) daha önce laboratuvar ortamında diğer başlangıç materyallerinden oluşturulmuştu. 2009 yılında Birleşik Krallıktaki Cambridge Üniversitesinde John Sutherland tarafından yönlendirilen kimyagerler, erken Dünyada bulunması olası beş bileşikten sitozin ve urasilin, yani primidinlerin, oluşmasının mümkün olduğunu keşfettiler. 2 sene önce, Münih, Almanya Ludwig Maximilian Üniversitesindeki kimyager Thomas Carell tarafından yönlendirilen araştırmacılar, pürinlerin, yani adenin ve guanin, oluşumunun da primidinler kadar kolay bir yolu olduğunu buldular.

Ama bulunan iki kimyasal reaksiyon zinciri birbirinden çok farklıydı. Kimse iki reaksiyonun da gerçekleşmesini sağlayacak koşulların aynı anda nasıl olabileceğini bilmiyordu. Ve şimdi, Carell cevabı bulduğunu söylüyor. Origins of Life (Hayatın Kökeni) adlı atölyede, RNA bazılarının  hepsinin oluşmasına imkan sağlayacak birkaç dizi basit reaksiyonu bulabildiklerini söyledi. 

Hikayenin başlangıcı…

Carell’in hikayesi, oksijen, azot, metan, amonyak, su ve hidrojen siyanit? ile başlıyor. Ve bu bütün söylediklerimiz erken Dünyada gözlemlenmiş. Diğer araştırma grupları Carell, primidinleri yapmak için amino isoxazole’larla(azot yanında bir oksijen bulunduran gruplar) tepkime veren siyanoaseliten ve hidroksilamin bileşikleri ile başladı. Bunlar da, diğer bir basit bileşikle, üre ile, reaksiyona girip riboz şekerini oluşturdu.

En sonunda, kükürt içeren tiol bileşikleri ve iz miktarda bulunan demir ve nikel tuzları sitozin ve urasile dönüştü. Ayrıca bu son tepkime, tuzlardaki metallerin ekstra pozitif yüklenme istemesi sayesinde tetiklenip gerçekleşiyor. Bu da pürinleri, adenin ve guanini, oluşturan moleküler kademelerde gerçekleşen şeylere çok yakın. Hatta ve hatta bu aşama, nükleotitlerin aynı yerde oluşabilmesini de açıklıyor, Carell’ın söyleyişine göre.

Alachua, Florida Uygulamalı Moleküler Evrim Kuruluşundan kimyager Steven Benner “Bence iyi gözüküyor” diye bir açıklamada bulundu Carell ve takımının modeli hakkında. Bu modelin erken Dünyada gözlemlendiğine inanılan koşulları da temel alarak 4 bazın da oluşma sürecini anlattığını söylüyor. Ama yine de keşfedilen süreç RNA’nın tüm sırrını açıklayamıyor. Mesela RNA’nın 4 temel yapıtaşının genetik materyal oluşturacak zincirleri bir araya getirecek yapıya ve kimyasal reaksiyonlarda yer alacak yapıya gelmesi için hala bir “aktivasyon” reaksiyonu gerekli. Ama erken Dünya şartlarında RNA yapmak bize çok uzak gözükmüyor.

 

Kaynak Metin: https://www.sciencemag.org/news/2018/10/chemists-find-recipe-may-have-jump-started-life-earth

Taha Berk Arslan

Romanın kurucusu ve lejyon eğitmeni yahut dağıtıcısı.Bir bilim insanı ,sanat düşkünü, tarih ilgilisi ve Evrenin Sezar’ı. Kozmosun Genetiğini kurarken tek ve gerçek amacı bilinen dünyayı fethetmekti, başarılı mı dersiniz. İstanbul doğumlu olmakla beraber ruhu evrenin özünde dolanıyor, meraklı ve araştırmacı bir kişilik. Belki de bir tirandır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir