COVID-19 testleri için boğaz sürüntü örneklerinin aynı sağlık çalışanı tarafından alınması sonuçların pozitif çıkma oranını ve tutarlığını arttırabilir.

Yazar: Ahsen İlkyaz
Editör: Taha Berk Arslan

Dünya çapında ortaya çıkan COVID-19 salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Şuanda hastalığın tanısı çoğunlukla hastalardan alınan boğaz sürüntüsü örneklerinin qRT-PCR ile çalışılmasıyla konulmakta. Ancak SARS-CoV-2nin boğaz sürüntüsü yoluyla alınmış örneklerinde, sonuçların yanlış negatif çıkma oranı yüksek ve hastalar örnek alınırken fazlasıyla acı çekiyor. Lingual (dilden) sürüntü örnekleri de bu işlem için uygun ve verimli olabiliyor.

Bu çalışma lingual ve boğaz sürüntüsü yoluyla alınan örneklerin sonuçlarını ve bu iki yöntemin farklılığını karşılaştırıyor. Aynı zamanda aynı sağlık çalışanı tarafından alınan örneklerin, birden fazla çalışan tarafından alınan örneklere kıyasla sonuçların covid-19 testi için tutarlılığını ve pozitiflik oranını analiz ediyor.

İki gruba ayrılmış olan ve covid-19 tanısı almış ve kontrole gelmiş ya da covid-19 olduğundan şüphelenilen hastalardan hem lingual hem de boğaz sürüntüsü örnekleri alınmış ve qRT-PCR çalışması yapılmış. İlk gruptan (46 kişilik grup) tek ve deneyimli bir sağlık çalışanı örnekleri almış. İkinci grupta (45 kişilik grup) ise birden fazla çalışan örnek alma işlemine dahil edilmiş. Sürüntüler alınırken uygulanan prosedür ise şu şekilde:

Hasta oturur pozisyonda başını eğerek ağzını açar. Dil, dil depresörü kullanılarak sabit tutulur ve polyester ya da kalsiyum aljinat çubukla, dil kökünden posterior faringeal duvar, tonsil boşlukları ve lateral duvara kadar ağız içinde gezdirilir. Mukoza hücrelerini olabildiğince toplamak için tekrar tekrar sürülür. Dile, hipofiz bezine, ağız mukozasına ve tükürüğe dokunulmamaya özen gösterilmelidir. Sürüntü işlemi yapıldıktan sonra örnek güvenli bir şekilde saklanır.

Sonuçlar

İlk gruptaki 46 hastadan 25i yapılan nükleik asit testlerinde pozitif sonuç vermiş ve  tek sağlık çalışanı ile alınan boğaz sürüntüsü örneklerinde de 46 hastadan 25i pozitif sonuç vermiş. Lingual sürüntü örneklerinde ise 46 hastadan sadece 17si pozitif sonuç vermiş.  Diğer gruptaki 45 hastadan 22sinin nükleik asit testleri pozitif sonuç vermiş. Bu gruptaki 45 hastadan 15inin boğaz sürüntüsü örnekleri pozitif, 16sının lingual sürüntü örnekleri pozitif sonuç vermiş. Toplamda çalışmaya dahil olan 91 hastanın pozitif boğaz sürüntüsü örneklerinin (%44.0) , pozitif lingual sürüntü örneklerinden (%36.3) daha fazla olduğu saptanmış. Birden fazla sağlık çalışanı tarafından alınan sürüntü örnekleri arasında belirgin bir farklılık görülmemiş. Ve araştırmacılar tek sağlık çalışanı tarafından alınan örneklerin pozitif çıkma oranının ve tutarlılığının daha yüksek olduğu ve boğaz sürüntüsü yoluyla alınan örneklerin lingual sürüntü yoluyla alınan örneklerden daha verimli olduğu sonucuna varmışlar.

Kısaca bu çalışmaya göre, hastaları ne kadar rahatsız etse de boğaz sürüntüsü yoluyla örnek alma öneriliyor ve tek sağlık çalışanının örnekleri alması sonuçların pozitif çıkma oranı açısından daha verimli.

KAYNAK:

Standardized sampling by the same nurse could improve the positive rate and consistency of the throat swabs to detect COVID-19 / Guangming Ye, Yirong Li, Mengxin Lu, Song Chen, Yongwen Luo, Schian Wang, Yejingpeng Wang, Xinghuan Wang

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3546084

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir