Category: Türk Tarihi

0

III. Selim Dönemi Bahriye’deki Yabancı Uzmanlar

1764-1778 Osmanlı-Rus Harbi sırasında Ruslar, Danimarkalı ve İngiliz amirallerinin yardımı sayesinde Baltık’taki donanmasını Cebel-i Tarık Boğazından geçirerek Akdeniz’e girmiş ve bu sırada Çeşme’de demirleyen Osmanlı Donanması’na ani bir baskın düzenleyerek donanmanın tamamına yakınını yakmışlardır. Bu facia, Osmanlı tarihinde İnebahtı Faciasından sonraki ikinci büyük faciasıdır. Bu olay üzerine Osmanlılar, bahriyede de ıslahat yapma gerekliliğini anlamışlar ve bir takım ıslahat faaliyetlerine girişmişlerdi. Islahat.

0

Asurlu ve Urartuluları Dize Getiren İskit Türkleri

M.Ö. 5000 yıllarından itibaren Karadeniz’in kuzeyindeki Kırım’dan Çin’e kadar uzanan geniş coğrafyada bozkır kültürünü benimseyen ve Türkler’in ataları olarak bilinen topluluklar yaşamaktaydı. Bunlardan Karadeniz, Hazar Denizi ve Aral Gölü’nün kuzeyinde yaşayanları olan İskitler, Asur ve Urartu kaynaklarına göre M.Ö. 8. Yüzyılda, yaşadıkları yerlerden hareket ederek Kafkasya, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine doğru yayılmaya başlamışlardır. Asya’nın geniş bozkırlarından yola çıkarak Asya kıtasının batı ve güneybatı ucuna…

10

Bilinmeyen Yönleriyle Büyük Türk Tarihi

Türk Tarihi’nde anlatılmayan ve gizlenen birçok bilgi mevcuttur. Bu makalede kısaca anlatılmayan birçok bilgiye değinilecek ve insanların uzun zamandır Türk Tarihi ile ilgili zihinlerinde var olan sorulara cevaplar verilmeye, çelişkiler ve yanlış yorumlar giderilmeye çalışılacaktır.Tarih 19. yüzyılda bir bilim halini aldıktan sonra emperyalizm, herşeyde olduğu gibi bu bilime de Avrupalı tarihçilerin bir kısmı sayesinde sirayet etmiştir. Bu sebeple özellikle  İslam öncesi olmak üzere Türk tarihi çarpıtılmış, gizlenmiş ve değiştirilmiştir. 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarında yaşayan ilk Avrupalı tarihçiler, Türklükleri belli olan birçok kavmin Hint-Avrupalı veya bilinmeyen bir kökten olduğunu, bu sebeple Türk olamayacağını söylemişlerdi.

4

Timurlularda Din

Yüzyılda Moğol İmparatorluğu’nu tekrar canlandırma hayali ile tutuşan Emir Timur’un temellerini attığı bu devlet Cengiz Han’ın fetih ettiği birçok toprağa egemen olmuştu. Orta Asya bozkır geleneği ile İslam kültürünün bir sentezi gibi olan bu hâkim devlet. Dönemini ve ardından bugüne kadar gelen birçok devletin ve topluluğun sosyal, siyasal, ekonomik yapısını etkilemişti. 

0

2. Yaşam Bilimleri Kongresi: Bilimin Işığında Aydınlanalım…

ACUGEN 2. Yaşam Bilimleri Kongresi Hakkında Detaylı Bilgi ve Kayıt İçin: https://www.bezelyedergi.net/acugenyasambilimlerikongresi VİZYON Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Kulübü olarak düzenlediğimiz “Yaşam Bilimleri...