Category: Tarih

0

III. Selim Dönemi Bahriye’deki Yabancı Uzmanlar

1764-1778 Osmanlı-Rus Harbi sırasında Ruslar, Danimarkalı ve İngiliz amirallerinin yardımı sayesinde Baltık’taki donanmasını Cebel-i Tarık Boğazından geçirerek Akdeniz’e girmiş ve bu sırada Çeşme’de demirleyen Osmanlı Donanması’na ani bir baskın düzenleyerek donanmanın tamamına yakınını yakmışlardır. Bu facia, Osmanlı tarihinde İnebahtı Faciasından sonraki ikinci büyük faciasıdır. Bu olay üzerine Osmanlılar, bahriyede de ıslahat yapma gerekliliğini anlamışlar ve bir takım ıslahat faaliyetlerine girişmişlerdi. Islahat.

0

Nazi Almanyası’nda Ekonomi

Yazar: Atakan İskender Editör: Taha Berk Arslan Naziler iktidara geldiğinde Almanya ekonomik olarak büyük sıkıntılar içerisindeyken ve Versay Antlaşması’nın hükümleri bir çok alanda kısıtlama getirirken nasıl...

0

Asurlu ve Urartuluları Dize Getiren İskit Türkleri

M.Ö. 5000 yıllarından itibaren Karadeniz’in kuzeyindeki Kırım’dan Çin’e kadar uzanan geniş coğrafyada bozkır kültürünü benimseyen ve Türkler’in ataları olarak bilinen topluluklar yaşamaktaydı. Bunlardan Karadeniz, Hazar Denizi ve Aral Gölü’nün kuzeyinde yaşayanları olan İskitler, Asur ve Urartu kaynaklarına göre M.Ö. 8. Yüzyılda, yaşadıkları yerlerden hareket ederek Kafkasya, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine doğru yayılmaya başlamışlardır. Asya’nın geniş bozkırlarından yola çıkarak Asya kıtasının batı ve güneybatı ucuna…

0

Roma; Antik Yemekler ve Yeme Alışkanlıkları.

Roma kahvaltısı “jentaculum” olarak adlandırılırdı ve güneş doğduktan hemen sonra yapılırdı. Bazen sarımsaklı ya da zeytin ezmeli olmak üzere ekmek, peynir, zeytin, farklı formlarda yulaf ve içmek üzere su bulunurdu. Daha varlıklı ailelerde biraz yumurta, bal, süt ve meyve de eklenirdi.

Öğle yemeğinin adı “prandium”, günün erken zamanlarında yendiğini gösteriyor. Birçok insan için bu, günün ilk öğünüydü. Ekmek, peynir ve biraz sebze içeriyordu.