Category: Orta çağ Tarihi

10

Bilinmeyen Yönleriyle Büyük Türk Tarihi

Türk Tarihi’nde anlatılmayan ve gizlenen birçok bilgi mevcuttur. Bu makalede kısaca anlatılmayan birçok bilgiye değinilecek ve insanların uzun zamandır Türk Tarihi ile ilgili zihinlerinde var olan sorulara cevaplar verilmeye, çelişkiler ve yanlış yorumlar giderilmeye çalışılacaktır.Tarih 19. yüzyılda bir bilim halini aldıktan sonra emperyalizm, herşeyde olduğu gibi bu bilime de Avrupalı tarihçilerin bir kısmı sayesinde sirayet etmiştir. Bu sebeple özellikle  İslam öncesi olmak üzere Türk tarihi çarpıtılmış, gizlenmiş ve değiştirilmiştir. 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarında yaşayan ilk Avrupalı tarihçiler, Türklükleri belli olan birçok kavmin Hint-Avrupalı veya bilinmeyen bir kökten olduğunu, bu sebeple Türk olamayacağını söylemişlerdi.

0

2. Yaşam Bilimleri Kongresi: Bilimin Işığında Aydınlanalım…

ACUGEN 2. Yaşam Bilimleri Kongresi Hakkında Detaylı Bilgi ve Kayıt İçin: https://www.bezelyedergi.net/acugenyasambilimlerikongresi VİZYON Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Kulübü olarak düzenlediğimiz “Yaşam Bilimleri...

0

Frank Devleti’nin Oluşumu

Göçler başlamadan önce, German kabilelerinden bir grup olan Franklar, Ren nehrinin aşağı kıyısında yaşıyorlardı. Her kabilenin bir askeri lideri vardı. 5. Yüzyılın sonlarında, bu liderlerin en...