Category: :)

0

III. Selim Dönemi Bahriye’deki Yabancı Uzmanlar

1764-1778 Osmanlı-Rus Harbi sırasında Ruslar, Danimarkalı ve İngiliz amirallerinin yardımı sayesinde Baltık’taki donanmasını Cebel-i Tarık Boğazından geçirerek Akdeniz’e girmiş ve bu sırada Çeşme’de demirleyen Osmanlı Donanması’na ani bir baskın düzenleyerek donanmanın tamamına yakınını yakmışlardır. Bu facia, Osmanlı tarihinde İnebahtı Faciasından sonraki ikinci büyük faciasıdır. Bu olay üzerine Osmanlılar, bahriyede de ıslahat yapma gerekliliğini anlamışlar ve bir takım ıslahat faaliyetlerine girişmişlerdi. Islahat.

0

COVID-19 ve Epidemiyoloji

Bulaşıcı hastalıklar tüm dünyada akut sağlık sorunları arasında önemli bir yer tutmaktadır. Gelişmiş ülkelerde belirli risk gruplarını (çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar) üst solunum yolu enfeksiyonu, morbidite ( hastalıklı kişilerin sayısının sağlıklı nüfusa oranı) , mortalite ( hastalığa bağlı ölüm sayısı)…