Author: Kerem Ali Vahap

Ben Kerem Ali Vahap. Marmara Üniversitesi - Hukuk Fakültesi'nde okuyan bir hukukçu adayıyım. Küçüklüğümden beri bir şeyleri okumak ve yorumlamak; okuduklarım arasında ilişki kurup konuya özgün bir bakış açısıyla yaklaşarak "soyut üretim" yapmak hobim olmuştur. Bu yüzden yazılarımda özgün ifadeler ve etkisi altında olduğum "izah etme hevesini" görmeniz olasıdır. Üretmeye yönelik yatkınlığımın farkına vardığımdan beri, başta hukuk ve tarih olmak üzere, sosyal bilimleri ilgilendiren yazılar yazıyorum. Umuyorum ki gelecekte ülkeme iyi hizmet vereceğim.
0

ROMA’NIN ADALET STATÜSÜ: PRAETORLUK

ROMANIN ADALET STATÜSÜ: PRAETORLUK  Hukuku, toplumu şekillendirme ve ihtiyaçlarına cevap verme amacına yönelen bir çeşit devlet uygulaması tekniği olarak tanımladığımızı varsayalım. Peki hukukun adaleti; hukuk kurallarının...

0

ROMA HUKUKU NEDİR?

HUKUKUN TEMELİ Toplumca kabul görmüş, toplumsal düzeni meydana getiren normlardan (görgü, ahlak, örf ve adet vb…) birini “HUKUK” oluşturmaktadır. Doğrudan tanımlanması zor olan hukuk kavramının diğer...